menu
cloud 26/06/19  30 °C
access_time Opening   8h-20h

SỰ KIỆN
ƯU ĐÃI

LỊCH TRÌNH XE BUÝT ĐÓN KHÁCH MIỄN PHÍ / SHUTTLE BUS

Áp dụng từ 20/02/2019 đến 25/04/2019 / Apply from 20/02/2019 to 25/04/2019

STT/N0

ĐIỂM ĐÓN KHÁCH / BUS STOP

THỜI GIAN/TIME

1

Khách sạn Novotel / Novotel Resort

 

 

8:45

 

9:45

 

 

2

Khách sạn Mường Thanh / Muong Thanh Luxury Hotel

 

 

8:47

 

9:47

 

 

3

Khách sạn Sol Beach House /  Sol Beach House  Resort

 

 

8:50

 

9:50

 

 

4

Khu nghỉ dưỡng Eden / Eden Resort

8:00

8:30

9:00

9:30

10:00

11:00

13:00

5

Nhà Nghỉ Quốc Thắng / Quoc Thang Motel

8:02

8:32

9:02

9:32

10:02

11:02

13:02

6

Du Lịch Đảo Việt / Dao Viet Travel

8:04

8:34

9:04

9:34

10:04

11:04

13:04

7

Du lịch Nhiệt Đới / John’s Tours

8:06

08 :36

9:06

9 :36

10:06

11:06

13:06

8

Nhà nghỉ Highland / Highland Bungalow

8:08

8:38

9:08

9:38

10:08

11:08

13:08

9

Ven Spa/ Ven Spa

8:10

8:40

9:10

9:40

10:10

11:10

13:10

10

Đại lý Hiệp Thoại / Hiep Thoai Agent

8:13

8:43

9:13

9:43

10:13

11:13

13:13

11

Đại lý Tân Thiên Thanh / Tan Thien Thanh Agent

8:15

8:45

9:15

9:45

10:15

11:15

13:15

12

Đại lý Vietravel / Vietravel Agent

8:17

8:47

9:17

9:17

10:17

11:17

13:17

13

Khu nghỉ dưỡng Chen Sea / Chen Sea Resort

Chỉ dừng khi có khách yêu cầu/ Bus stop request

14

Đại lý Ông Lang / Ong Lang Agent

8:35

9:05

9:35

10:05

10:35

11:35

13:35

15

Cầu Cửa Cạn / Cua Can Bridge

Chỉ dừng khi có khách yêu cầu/ Bus stop request

16

VINPEARL LAND

8:50

9:20

9:50

10:20

10:50

11:50

13:50

17

VINPEARL SAFARI

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

12:00

14:00

 

———-

LỊCH TRÌNH XE BUÝT TIỄN KHÁCH MIỄN PHÍ / SHUTTLE BUS

Áp dụng từ 20/02/2019 đến 25/04/2019 / Apply from 20/02/2019 to 25/04/2019

STT/N0

ĐIỂM TRẢ KHÁCH / BUS STOP

THI GIAN/TIME

1

VINPEARL SAFARI

13:30

15:00

16:30

 

 

 

 

2

VINPEARL LAND

13:40

15:10

16:40

17:40

18:40

19:40

21:10

3

Cầu Cửa Cạn / Cua Can Bridge

Chỉ dừng khi có khách yêu cầu
Bus stop request

4

Đại lý Ông Lang / Ong Lang Agent

5

Khu nghỉ dưỡng Chen Sea / Chen Sea Resort

6

Đại lý Vietravel / Vietravel Agent

7

Đại lý Tân Thiên Thanh / Tan Thien Thanh Agent

8

Đại lý Hiệp Thoại / Hiep Thoai Agent

9

Ven spa

10

Nhà nghỉ Highland / Highland Bungalow

11

Du lịch Nhiệt đới / John's Tour

12

Du Lịch Đảo Việt / Dao Viet Travel

13

Nhà Nghỉ Quốc Thắng / Quoc Thang Motel

15

Khu nghỉ dưỡng Eden / Eden Resort

14:30

16:00

17:30

18:30

19:30

20:30

22:00

 

Chú ý: Xe tiễn khách về thị trấn Dương Đông – Điểm cuối: EDen Resort

Note: Bus to Duong Dong town – The Last Bus Stop:  Eden Resort

01 chuyến: 17h40 đưa khách về Sol beach/ Mường Thanh/ Novotel

Only time: 17h40 to Sol beach/ Mường Thanh