Vinpearl Land Phú Quốc

Trang thông tin điện tử của Vinpearlland

Vinpearl Land Phú Quốc


Giờ mở cửa: 9h00 – 21h00

 

Giá vé vào cửa tiêu chuẩn/ Ticket Price Standard 

Loại thẻ KH >= 1,4m KH từ 1m – dưới 1,4m KH < 1m KH >= 60 tuổi Quyền lợi
Thẻ vào khu vui chơi 500.000 VND 400.000 VND Miễn phí 400.000 VND Sử dụng tất cả trò chơi.
Combo Vinpearl Land & Vinpearl Safari 900.000 VND 750.000 VND Miễn phí 750.000 VND

Tham quan và vui chơi tại Công viên VCGT Vinpearl Land và Vinpearl Safari trong 1 ngày.

Lưu ý:

KH: Khách Hàng

– Thẻ có giá trị sử dụng 01 lần trong ngày mua thẻ.

 

Giá vé vào cửa dành cho người dân địa phương/ Ticket Price for people in Kien Giang province

Thời gian áp dụng:  Trong tháng 3 và tháng 10/2019. Khách hàng là người địa phương có CMND tại Kiên Giang để chứng minh.

Loại thẻ KH >= 1,4m KH từ 1m – dưới 1,4m KH < 1m KH >= 60 tuổi Quyền lợi
Thẻ vào khu vui chơi 300.000 VND 250.000 VND Miễn phí 250.000 VND Sử dụng tất cả trò chơi.
Combo Vinpearl Land & Vinpearl Safari 500.000 VND 400.000 VND Miễn phí 400.000 VND

Tham quan và vui chơi tại Công viên VCGT Vinpearl Land và Vinpearl Safari trong 1 ngày.

Lưu ý:

KH: Khách Hàng

– Thẻ có giá trị sử dụng 01 lần trong ngày mua thẻ.

Scroll To Top